top of page

Privatlivspolitik

Personoplysninger er alle informationer, der kan henføres til dig.

 

Når du benytter OutdoorOfficeWork.dk, accepterer du, at OutdoorOfficeWork.dk registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

OutdoorOfficeWork.dk respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på OutdoorOfficeWork.dk. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger.

OutdoorOfficeWork.dk registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Du kan benytte OutdoorOfficeWork.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv. OutdoorOfficeWork.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig, fremsende salgsmateriale efter forespørgsel, for at afgive tilbud eller indgå kontrakter og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. OutdoorOfficeWork.dk opbevarer ikke følsomme personoplysninger, men derimod ikke-følsomme personoplysninger.

Hvilke data vi opbevarer:

 • Navn

 • E-mailadresse

 • Telefonnummer

 

OutdoorOfficeWork.dk registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

 • foretager et varekøb i OutdoorOfficeWork.dk

 • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller

 • i øvrigt giver personoplysninger til os via OutdoorOfficeWork.dk eller på anden måde.

 

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du til, at OutdoorOfficeWork.dk behandler personoplysningerne, herunder at OutdoorOfficeWork.dk:

 • registrerer de personoplysninger, du afgiver

 • registrerer oplysninger om de køb, du foretager på OutdoorOfficeWork.dk

 

Data bliver brugt som grundlag for kundekontakt – tilbud og fakturering. OutdoorOfficeWork.dk sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

OutdoorOfficeWork.dk opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere faktura, tilbud, købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke. Personoplysninger opbevares i fem år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at:

 • få oplyst, hvilke personoplysninger OutdoorOfficeWork.dk har registreret om dig

 • få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger

 • få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand

 • bede om at få slettet alle personoplysninger

 

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos OutdoorOfficeWork.dk tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er:

OutdoorOfficeWork.dk ved
Essencius ApS
CVR. nr. 30 98166
Tlf. nr. 70 26 44 22

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til info@outdoorofficework.dk

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., hvis du mener, at OutdoorOfficeWork.dk ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

bottom of page